Hartelijk welkom op mijn pagina!

Deze website is bedoeld als digitale portfolio, zodat organisaties die in mij geïnteresseerd zijn ook online uitgebreide extra informatie kunnen oproepen. Daarnaast kan men mijn Curriculum Vitae inzien.

Indien u meer informatie wenst, kunt u mij benaderen via christine@velro.com

OPLEIDING

Tijdens mijn HAVO-opleiding heb ik een Typecursus gevolgd via Scheidegger Instituut.

In 1980 behaalde ik mijn HAVO-diploma op het Christelijk College Stad- en Lande te Huizen; mijn vakkenpakket bestond uit Nederlands, Engels, Duits, Frans, Economie, Handel en Recht.

Hierna volgde ik in 1981 de opleiding tot Directie-secretaresse van Instituut Schoevers B.V. met Nederlands, Engels, Duits, Frans, Zakelijke correspondentie, Economie, Handelskennis, Bedrijfseconomie, Recht, Journalistiek, Secretariaatspraktijk, Stenografie in vier talen en Machineschrijven.

Ook volgde ik in de avonduren een cursus notuleren van het LOI.Diploma 1978

Diploma 1980

Diploma 1981

DIRECTIE-SECRETARESSE HANDELSONDERNEMING JAAG B.V.

Na het behalen van mijn HAVO-diploma ben ik in dienst getreden bij Handelsonderneming Jaag B.V.

Taken: het vastleggen en de effectieve verwerking en beheer van zakelijke informatie, afspraken en overeenkomsten van de beide directeuren, telefonische contacten en correspondentie (via schrijfmachine en telex) in vier talen, stenografie in vier talen en het bijhouden van de geïmproviseerde boekhouding.

Na een uiterst leerzame periode van twee jaar ben ik gaan solliciteren en aangenomen bij de Vereniging Veronica Omroep Organisatie.Getuigschrift Jaag B.V.

SECRETARESSE ALGEMEEN BESTUUR VERENIGING VERONICA OMROEP ORGANISATIE

De eerste paar weken was ik werkzaam als medewerkster Verenigingssecretariaat en assistente van de secretaresse van het Algemeen Bestuur, maar na vertrek van de secretaresse werd mij al snel de kans geboden haar functie over te nemen.

Naast secretaresse van de voorzitter mr. W.J.M. Bordewijk - bij Veronica en bij zijn advocatenpraktijk - was ik secretaresse van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de VOO en de Raad van Commissarissen van Veronica Blad B.V. Ook verrichtte ik werkzaamheden voor de Club Veronica Raad, het Hoofd Juridische Zaken en sporadisch voor de Ondernemingsraad.

Taken: agendabeheer, het verzorgen van correspondentie, efficiente communicatie en het beheer van het Verenigingsarchief, voorbereiden, notuleren en uitwerken vergaderingen, medewerking verlenen aan de totstandkoming van het Jaarverslag en vervangen van collega - bij afwezigheid - bij de voorbereidingen en notuleren van de rayon (jaar)vergaderingen.Getuigschrift Vereniging Veronica Omroep Organisatie

HOOFD PERSONEELSZAKEN VERONICA BLAD B.V.

Na de geboorte van mijn oudste dochter ben ik vanaf mei 1989 part-time (op basis van 20 uur per week) gaan werken. Op verzoek van de heer M. Tulen, directeur Veronica Blad B.V. heb ik de afdeling personeelszaken voor Veronica Blad B.V. en de Vereniging VOO opgezet.

Taken: verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuw (tijdelijk) personeel, het houden van functioneringsgesprekken, het onderhouden van contacten met diverse uitzendbureaus en voorkomende administratieve werkzaamheden.

In de praktijk bleek dit voor mij niet goed te combineren met de opvoeding van inmiddels twee dochters en heb ik de functie - op eigen verzoek - neergelegd en ben teruggekeerd naar de Vereniging als Rayoncoördinator.Getuigschrift Veronica Blad B.V.

RAYONCOORDINATOR VERENIGING VERONICA OMROEP ORGANISATIE

Taken: informatief, promotioneel en administratief begeleiden van de door de VOO goedgekeurde rayonactiviteiten, rayon (jaar)vergaderingen en beheren van het Verenigingsarchief; secretaresse van de penningmeester en in voorkomende gevallen vervangen van de collega's van het Verenigingssecretariaat met uitvoering van diverse organisatorische, coördinerende en administratieve werkzaamheden gerelateerd aan en in het belang van de Vereniging.

Deze taken heb ik met veel plezier uitgevoerd, maar ik gaf, wegens de onregelmatige uren en het vele overwerk, de voorkeur aan iets rustigers en solliciteerde naar de functie van Publieksvoorlichter op de afdeling In- en Externe Betrekkingen. Ik werd aangenomen voor 5 ochtenden per week.

Mijn dochters gingen inmiddels naar de basisschool en ik was als betrokken moeder nu de middagen voor hen en de school beschikbaar. Op school werd ik ingezet voor ondersteunende taken als hulp- en leesmoeder en het begeleiden van groepjes bij speciale evenementen als sportdagen, Sinterklaas en Kerst. Ook zat ik in een werkgroep die zich bezighield met de parkeerproblematiek rondom de school.

PUBLIEKSVOORLICHTER VERONICA / HOLLAND MEDIA GROEP

Ik begon als publieksvoorlichter voor Veronica, na de fusie met RTL ontstond de Holland Media Groep en werden de afdelingen publieksvoorlichting van beide organisaties samengevoegd. Op een gegeven moment stapte Veronica uit de HMG en veranderde Veronica binnen de HMG in Yorin (inmiddels weer omgedoopt in RTL7).

Mijn taken behelsden het telefonisch en schriftelijk verstrekken van informatie aan kijkers en luisteraars van Yorin FM, Yorin, RTL4 en RTL5 - op basis van verzamelde programmagegevens - teneinde hen op de juiste wijze te informeren en de organisatie zo optimaal mogelijk te profileren; Het verwerken van deze informatie op zender en online (Teletekst en Internet); Het verwerken van publieksreacties in een wekelijks terugkerend verslag ten behoeve van het Programmamanagement; En het up-to-date houden van het Infosysteem voor de collega's van publieksvoorlichting, de receptie en perszaken.

Daarnaast heb ik meegewerkt aan een project van een jaar als Air-boss, waarbij ik van elke kijkdienst een rapport moest opstellen van zeer opvallende zaken.

Na een aantal jaar vond ik het tijd voor iets anders en werd ik aangenomen als medewerker Nieuwsdocumentatie binnen de Holland Media Groep, dat inmiddels van naam was veranderd en nu RTL Nederland heet.

NIEUWSDOCUMENTATIE RTL NEDERLAND

Voort RTL Nieuws verricht ik diverse administratieve werkzaamheden, waaronder het digitaal verwerken van de nieuwsuitzendingen en het administreren van de beeldrechten, zodat daags na de uitzendingen of binnen redelijke termijn de informatie voor de nieuwsredactie en externen beschikbaar is. Het spotten van de Nieuwsuitzendingen gebeurt op een Sony Betacam SX met digital videocassetteplayer DNW-A65P. Het centrale systeem van waaruit de garing, de verwerking, de uitzending en de archivering van RTL Nieuws wordt aangestuurd is iNews.

Daarnaast ondersteun ik de documentalisten met het aannemen van telefonische aanvragen en met het zoeken naar de juiste informatie in de databank StarClient m.b.v. verschillende zoekstrategieën.

MOTIVATIE

Ik werk inmiddels een aantal jaar voor het RTL Nieuws. De reden waarom ik weer rondkijk op de arbeidsmarkt is dat zowel de functie-inhoud als de verantwoordelijkheid voor mij te beperkt zijn, zodat er geen enkele uitdaging meer in zit.

Ik ben ervan overtuigd dat ik door mijn ervaring van waarde kan zijn voor elke afdeling van elk bedrijf. Ik beschik over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Van Engels, Duits en Frans heb ik een goede basiskennis. Ik ben accuraat, representatief, discreet en integer, werk bij voorkeur in teamverband en denk vooruit. Ik beschik over tact, empathie en inlevingsvermogen. Verder kan ik goed omgaan met diversiteit.

Tot een assessment ben ik uiteraard altijd bereid.

Ik heb er alle vertrouwen in dat deze eigenschappen, vaardigheden en achtergrond, mij een geschikte kandidaat maken voor elke organisatie.